banner

DDahua sluit zich aan bij het United Nations Global Compact-initiatief ter bevordering van wereldwijde duurzame ontwikkeling

2023-10-09123

Dahua Technology, een wereldwijd toonaangevende aanbieder van video-centrische AIoT-oplossingen en -diensten, heeft zich samen met duizenden bedrijven over de hele wereld met succes aangesloten bij het United United Nations Global Compact initiatief, waarmee het bedrijf laat zien dat het zich blijft inzetten voor verantwoord ondernemen ter support van bredere maatschappelijke doelen.Het United Nations Global Compact is een vrijwillig leiderschapsplatform voor de ontwikkeling, implementatie en bekendmaking van verantwoordelijke bedrijfspraktijken. Het werd gelanceerd in 2000 en is het grootste duurzaamheidsinitiatief van bedrijven ter wereld, met meer dan 9.500 bedrijven en 3.000 niet-ondertekenaars in meer dan 160 landen en meer dan 70 lokale netwerken. Het moedigt bedrijven over de hele wereld aan om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie, en om actie te ondernemen ter ondersteuning van VN-doelstellingen en kwesties die zijn opgenomen in de Sustainable Development Goals (SDGs).
In de loop der jaren heeft Dahua laten zien dat het zich onvermoeibaar inzet voor en support geeft aan duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Een opmerkelijk voorbeeld is Dahua's sterke betrokkenheid bij het bouwen van een groene, koolstofarme gemeenschap door duurzame praktijken te integreren met digitale intelligentie, waaronder slimme bescherming van de biodiversiteit, slimme milieubescherming, slim verkeersbeheer, slimme energie, slim bouwen, slim onderwijs en veilige productie.


Daarnaast promoot Dahua actief groene en koolstofarme producten en oplossingen door het implementeren van productontwerp met laag stroomverbruik, geïntegreerd ontwerp van zonne-energie en ontwerp van AIoT-oplossingen. Het bedrijf houdt zich aan een groene bedrijfsvoering en duurzame ontwikkeling door middel van groene producten, groene productie, groene logistiek en groen leven. Op het gebied van energiebesparing werd het Dahua-park met succes geüpgraded met een slim elektriciteitssysteem dat jaarlijks tot 1.389.800 kWh elektriciteit bespaart. Er werden ook fotovoltaïsche centrales geïnstalleerd om schone energie op te wekken en de koolstofuitstoot te verminderen. Al deze inspanningen voor milieubehoud zijn in overeenstemming met de milieuprincipes van het UN Global Compact waarin staat: "Bedrijven moeten een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen supporten, initiatieven nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen en de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen."


Bovendien heeft Dahua in 2022 560,97 miljoen USD toegewezen aan O&O, met een stijging van 12,49% op jaarbasis, om de ontwikkeling van hoge kwaliteit effectief te bevorderen en te versterken. In hetzelfde jaar leidde het bedrijf de compilatie van 22 standaarden, 56 handelsmerken en 1.405 nieuwe patenten en softwarecopyrights (4.979 patenten en softwarecopyrights in totaal).


Lees voor meer informatie over Dahua's initiatieven op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) het volledige rapport hier.

Bedrijfspraktijken die geworteld zijn in universele principes dragen bij aan een stabielere en meer inclusieve wereldmarkt, en helpen welvarende en bloeiende samenlevingen op te bouwen waarin bedrijven succesvol kunnen zijn. Door toe te treden tot het UN Global Compact wil Dahua haar inzet voor duurzame ontwikkeling verder versterken, de basis leggen voor de langetermijnontwikkeling van Dahua en een positieve impact blijven creëren voor de mensheid en de planeet. Het stelt Dahua ook in staat om te helpen bij het opstellen van wereldwijde normen voor duurzaam en verantwoord ondernemen, en actief haar gedeelde verantwoordelijkheid uit te voeren om een veiligere samenleving en slimmer leven te realiseren.