Dahua security.com ใช้cookiesและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ต้าหัวใช้การทำงานของ cookies เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีการใช้Analytics Cookiesเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และ Third-party cookies รวบรวมข้อมูลนอกเว็บไซต์ของเราด้วย เมื่อคลิกที่ " ยอมรับ" หรือโดยการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป คุณให้ความยินยอมในการตั้งค่า cookies และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา cookie statement.

WizSense

What is WizSense?

Launched by Dahua Technology, WizSense is a series of wide range AI products and solutions that adopt independent AI chip and deep learning algorithm. It can recognize human and vehicle in an image with high accuracy, enabling users to focus on real targets. Based on Dahua's advanced technology, WizSense makes your video intelligent, simple and inclusive.

Intelligent refers to WizSense powered by AI chip and deep learning algorithm. It provides various features that realize accurate alarms for human and vehicle, as well as quick target search, maximizing resources to increase overall efficiency.
Simple means WizSense offers simple configuration, especially for SMD 3.0 that can be enabled by just a single button. It eases your customer's daily job and also empowers them to make better business decisions.
Inclusivity of WizSense is the idea that everyone gets the opportunities and benefits from AI. With affordable prices and easy configuration of Dahua WizSense, AI is no longer confined to the ivory tower, but applied to real scenarios instead.

WizSense Application Scenarios

Villa's yard

WizSense effectively protects your property when you are away from home.

Requirements

Have you ever received tons of false alarm notifications while you were away from home? Have you ever received an intrusion detection alarm, but unable to obtain the appearance of suspects? Let WizSense shield your home!

False Alarm Reduction

False alarm rate less than 1%, enables you enjoy your perfect vacation without worrying about your home's security.

Notification Prompt via Smartphone

You will receive a mobile push notification when the alarm has been triggered.

Light and Sound Intruder Deterrence

The powerful visual and auditory warning can warn off intruders as soon as they are detected, protecting your properties at all times.

Luxury shop's entrance

WizSense creates business value while enhancing security.

Requirements

With a large trading volume everyday, luxury shops are constantly exposed to security threats. In addition, improving VIP customer experience and management efficiency has emerged as a major demand.

Assists VIP service

WizSense can accurately identify VIP customers and push notifications to the shop manager via APP, improving management efficiency to enhance users’ satisfaction.

Secures shops

Once a person with previous criminal record has been detected in our system, the WizSense products will quickly target him/her, and at the same time send an alarm to the security center.

Establishment’s monitoring center

WizSense improves the efficiency of monitoring center’s security guard.

Requirements

With limited manpower that can focus on huge amount of details, 24/7 monitoring has been a pressing challenge to security guards.

Accurate Alarm

Wizsense filters out useless alarms caused by leaves, light, pets etc., saving users’ time and effort.

Efficient Search

WizSense extracts and classifies humans and vehicles from massive video data, making it easy for end users to trace and analyze information. The human and vehicle options for video playback speeds up the target search and saves retrieval time.

Fish Farm

Safeguard your outdoor properties and reduce labor costs

Requirements

Help protect fish farms against thieves, poisoners or anglers without permission.

Wide monitoring area

The Active Deterrence PTZ camera can rotate horizontally and vertically to monitor different areas of the fish farm through preset position, bringing less labor costs and better scenario adaptability.

Sound and light alert on site

When perimeter protection or SMD alarms are triggered, its built-in light will flash and its speaker will play a recorded voice audio to warn off intruders. Example: “Attention! Swimming and fishing are not allowed here! Please leave the premises immediately.”

Convenience Store

Time-sharing monitoring to protect your shop 24/7

Requirements

Monitor the cashier area during business hours, and the entrance during non-business hours using Active Deterrence PTZ Camera.

Time-sharing Monitoring

Supports presetting of camera position at cashier and shelves area during day time, preventing intruders and burglars from trespassing.

Sound and light alert on site

During closing time, the camera will rotate to monitor the entrance automatically. When the alarm is triggered, the camera’s built-in light and speaker will turn on to warn off intruders.

Work with DMSS App

Through the DMSS App, the camera can send push notifications to the user’s mobile phone. In addition, users can also watch live video footages, capture images and set configurations using the app.

Dangerous Area

WizSense keeps people away from dangerous areas with flexible configuration.

Requirements

It has been a long-standing problem for public places to ensure that visitors are safe from dangerous areas.

Flexible Rules for Monitoring Area

Flexible rules can be set up depending on the structure of the fencing in order to prevent people from climbing over it.

Custom Voice Alert

Human voice is more effective than a signage. Customized voice alert will be activated once perimeter protection alarm has been triggered.

Related Press Release

Dahua Technology Launches Wizsense SD5A PTZ Camera

Dahua Technology Launches Wizsense SD5A PTZ Camera

2020-09-23548

Hangzhou, China / September 23, 2020 Dahua Technology, a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider, launches its WizSense family’s new SD5A PTZ Camera to provide a wide range of AI-enabled indoor and outdoor application scenarios with upgraded user experience for customers.

Dahua WizSense: A Smarter Way to Ease your Security Operation

Dahua WizSense: A Smarter Way to Ease your Security Operation

2020-02-20613

HANGZHOU, China /February 20, 2020 Similar to the famous saying of Georges Clemenceau (“Father Victory”) that ”War is too serious a business to be left to generals”, the security matter nowadays is too serious to be entrusted to security guards, police or any personnel alone. The complexity of situations is well beyond the capacity of human eyes and brain, making ...

Download

Catalog_Dahua-WizSense_V2.0_EN_202111 (20P)