Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Biển báo kỹ thuật số LCD

  • Standard Series
  • Pro Series
  • Media Player
  • Treasure Series
  • Premium Series
  • Performance Series

LDH43-SAI400K

43'' Wall-mounted Digital Signage

LDH43-SAI200K

43'' Wall-mounted Digital Signage

LDV55-SAI400TK

55'' Floor-standing Digital Signage

LDV55-SAI200

55'' Floor Standing Digital Signage

LDH49-SAI200

49'' Wall-mounted LCD Digital Signage