Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Màn hình LED

  • Pixel mịn trong nhà (Indoor Fine Pixel)
  • LED module
  • Cố định ngoài trời
  • Cho thuê trong nhà
  • Cho thuê ngoài trời
  • sân vận động
  • Thương mại

PHSIA1.8-SS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.5-SS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.2-SS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA0.9-SS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.9-MH

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.6-MH

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.4-MH

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.2-MH

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.8-LS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.5-LS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.2-LS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA2.5-LF

Indoor Fine Pixel Pitch LED

  • 1
  • 2