Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Wizmind Series

  • TPC 8 Series

TPC-PT8621A

Thermal Network Hybrid Pan & Tilt Camera

TPC-PT8421A

Thermal Network Hybrid Pan & Tilt Camera

TPC-PT8621C

Thermal Network Hybrid PTZ Camera

TPC-PT8621B

Thermal Network Hybrid PTZ Camera

TPC-PT8421C

Thermal Network Hybrid PTZ Camera

TPC-PT8421B

Thermal Network Hybrid PTZ Camera

TPC-BF8621

Thermal Network Hybrid Bullet Camera

TPC-BF8421

Thermal Network Hybrid Bullet Camera

TPC-SD8621

Thermal Network Hybrid Speed Dome Camera

TPC-SD8421

Thermal Network Hybrid Speed Dome Camera