Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Các thiết bị không dây

  • Cầu nối không dây V-Radio
  • Cầu không dây khác
  • Điểm truy cập không dây
  • Bộ điều khiển truy cập không dây
  • Bộ phát wifi

PFWB5-90ac

5GHz AC867 18dBi Outdoor Base Station

PFWB5-30ac

5GHz AC867 15dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB5-10ac

5GHz AC867 20dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB2-90n

2.4GHz N300 16dBi Outdoor Base Station

PFWB2-60n

2.4GHz N300 9dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB2-30n

2.4GHz N300 14dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB5-90n

5GHz N300 Outdoor Wireless Base Station

PFWB5-30n

5GHz N300 15dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB5-10n

5GHz N300 20dBi Outdoor Wireless CPE