• Cầu nối không dây V-Radio
  • WBC Series Wireless Bridge
  • Cầu không dây khác
  • Điểm truy cập không dây
  • Bộ điều khiển truy cập không dây
  • Bộ phát wifi
  • Adapters

PFWB5-90ac

5GHz AC867 18dBi Outdoor Base Station

PFWB5-30ac

5GHz AC867 15dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB5-10ac

5GHz AC867 20dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB5-90n

5GHz N300 Outdoor Wireless Base Station

PFWB5-30n

5GHz N300 15dBi Outdoor Wireless CPE

PFWB5-10n

5GHz N300 20dBi Outdoor Wireless CPE