PFB204W

Wall Mount Bracket

> Aesthetic design 

> Wall mount bracket 

> Material: aluminum & SECC

  • Thông số kỹ thuật
  • Phụ kiện
  • Tải về