Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Hiển thị & amp; Điều khiển

  • Màn hình
  • LCD Video Walls
  • Màn hình LED
  • Màn hình LCD tương tác
  • Biển báo kỹ thuật số LCD
  • Điều khiển

LS650KCH-ES

65’’ UHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

DHL550UDH-ES

55'' FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 1.7mm)

LS490YXS-EF

49’’ FHD Video Wall Display Unit (Narrow Bezel 11.8mm)

DHL550UCM-ES

55’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

DHL550UCH-ES

55’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

DHL490UCM-EG

49’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

DHL460UTS-E

46’’ FHD Video Wall Display Unit (Narrow Bezel 5.5mm)

DHL460UCM-ES

46’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

DHL460UCH-ES

46’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)