Hiển thị & amp; Điều khiển

  • Màn hình
  • LCD Video Walls
  • Màn hình LED
  • Màn hình LCD tương tác
  • Biển báo kỹ thuật số LCD
  • Điều khiển

LS650KCH-ES

65’’ UHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

LS550UEM-EG

55’’ Full-HD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 0.88mm)

LS550UEH-EG

55’’ Full-HD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 0.88mm)

DHL550UDH-ES

55'' FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 1.7mm)

DHL460UDM-ES

46'' FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 1.7mm)

DHL460UDH-ES

46'' FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 1.7mm)

DHL550UDM-EG

55’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 1.8mm)

DHL550UDH-EG

55’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 1.8mm)

LS490YXS-EF

49’’ FHD Video Wall Display Unit (Narrow Bezel 11.8mm)

DHL550UCM-ES

55’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

DHL550UCH-ES

55’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

DHL490UCM-EG

49’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

  • 1
  • 2