Di động & Lưu lượng truy cập

  • Sản phẩm thực thi lưu lượng truy cập
  • Sản phẩm hỗ trợ đỗ xe
  • Di động
  • MPT
  • Nền tảng quản lý
  • Lối vào & amp; Sản phẩm kiểm soát thoát

DSM-C01

DSM Camera

ADAS-01

ADAS Camera

MHVR8004-GFWI

4 Channels H.265 2 SD Mobile Video Recorder

DHI-MNVR4208

8 Channels POE H.265 2 HDDs Mobile Video Recorder

MNVR4104

4 Channels POE 1 HDD Mobile Video Recorder

DHI-MXVR4104

4 Channels H.265 1 HDD Mobile Video Recorder

DHI-MXVR1004

4 Channels H.265 Penta-brid 2 SD Mobile Video Recorder

HAC-HMW3200(2.1mm)

2MP Mobile HDCVI IR Cube Camera

HAC-HMW3100(2.1mm)

1MP Mobile HDCVI IR Cube Camera

MPTZ4400-2030ULB-NT

2MP Network Mobile Positioning System

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Camera

MNVR8104-GFW

4 Channel PoE Mobile Network Video Recorder

  • 1
  • 2
  • 3