Di động & Lưu lượng truy cập

  • Sản phẩm thực thi lưu lượng truy cập
  • Sản phẩm hỗ trợ đỗ xe
  • Di động
  • MPT
  • Nền tảng quản lý
  • Lối vào & amp; Sản phẩm kiểm soát thoát

ITC952-RU2D-IRL8

9MP AI Enforcement Camera

ITC352-RU2D-IRL8

3MP AI Enforcement Camera

ITC952-RU2D-(IR)L

9MP Deep Sense Traffic Camera

PFL20-J10M

10 MP 4/3’’ 20mm Fixed Lens

ITALE-080BA-IR8-P

IR Strobe Lamp

ITALE-080BA-IR7-P

IR Strobe Lamp

ITALF-300AD

White Light Illuminator

ITASD-016RA

Signal Detector

ITSE0804-GN5B-D

Edge Storage