Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Camera mạng

  • Pro Series
  • Panoramic Series
  • Lite Series
  • Lite-AI Series
  • Ultra-AI Series
  • Ultra Series
  • Special Series
  • Consumer Series
  • WizMind Series

IPC-PDB4830-B360

4x2MP Panoramic Dome Network Camera

PSDW5231S-B120

2MP Multi-Sensor Network Camera+PTZ Camera

IPC-EW5531-AS

5MP Panoramic Network IR Fisheye Camera

IPC-HDBW4231F-E2-M/M12

2x2MP IR Mini Dome Network Camera

IPC-PF83230-A180

4x8MP Multi-Sensor Panoramic Bullet Network Camera

IPC-PDBW8802-A180

4x2MP Multi-Sensor Panoramic IR Dome Network Camera

IPC-EB5531

5MP Panaromic Network Fisheye Camera

IPC-EBW8630-IVC

6MP Panoramic Network IR Fisheye Camera with Panamorph Lens

PSD81602-A360

8x2MP Multi-Sensor Panoramic Network Camera+PTZ Camera

PSD8802-A180

4x2MP Multi-Sensor Panoramic Network Camera+PTZ Camera