Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Camera mạng

 • Pro Series
 • Panoramic Series
 • Lite Series
 • Lite-AI Series
 • Ultra-AI Series
 • Ultra Series
 • Special Series
 • Consumer Series
 • WizMind Series

IPC-HFW8241E-Z5

2MP IR AI Bullet Network Camera

IPC-HFW8241E-Z

2MP IR AI Bullet Network Camera

IPC-HF8241F

2MP AI Box Network Camera

IPC-HDBW8241E-Z5

2MP IR AI Dome Network Camera

IPC-HDBW8241E-Z

2MP IR AI Dome Network Camera

IPC-HF8242F-FR

2MP Starlight Face Recognition Box AI Network Camera

IPC-HFW8242E-Z20FR-IRA-LED

2MP Starlight Bullet Network Camera

IPC-HF8242F-FD

2MP Starlight Face Detection Box AI Network Camera

IPC-HFW8242E-Z20FD-IRA-LED

2MP Starlight Bullet Network Camera

IPC-HFW8242E-Z4FR-IRA-LED

2MP Starlight Bullet Network Camera

IPC-HFW8242E-Z4FD-IRA-LED

2MP Starlight Bullet Network Camera

IPC-HDBW8242E-Z4FD

2MP IR Starlight Dome Network Camera

 • 1
 • 2