Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Camera mạng

 • Pro Series
 • Panoramic Series
 • Lite Series
 • Lite-AI Series
 • Ultra-AI Series
 • Ultra Series
 • Special Series
 • Consumer Series
 • WizMind Series

IPC-HFW81230E-ZE

12MP IR Bullet Network Camera

IPC-HFW8630E-ZE

6MP IR Bullet Network Camera

IPC-HFW8331E-ZE

3MP WDR IR Bullet Network Camera

IPC-HFW8331E-Z5E

3MP WDR IR Bullet Network Camera

IPC-HFW8232E-ZE

2MP Starlight IR Bullet Network Camera

IPC-HFW8231E-Z5E

2MP WDR IR Bullet Network Camera

IPC-HFW8231E-ZE

2MP WDR IR Bullet Network Camera

IPC-HF81230E-E

12MP Box Network Camera

IPC-HF8630F-E

6MP Box Network Camera

IPC-HF8331F-E

3MP WDR Box Network Camera

IPC-HF8232F-E

2MP Starlight Box Network Camera

IPC-HF8231F-E

2MP WDR Box Network Camera

 • 1
 • 2