Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Camera PTZ

  • Hệ thống định vị
  • Camera Network PTZ
  • Camera HDCVI PTZ
  • Ultra Series
  • Pro Series
  • Lite Series
  • Camera chống ăn mòn

SD6CE430I-HC(-S3)

4MP 30x IR PTZ HDCVI Camera

SD6CE230I-HC(-S3)

2MP 30x Starlight IR PTZ HDCVI Camera

SD6CE225I-HC(-S3)

2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera

SD42116I-HC(-S3)

1MP 16x Starlight PTZ HDCVI Camera

SD49116I-HC(-S3)

1MP 16x Starlight IR PTZ HDCVI Camera

SD40116I-HC(-S3)

1MP 16x Starlight PTZ HDCVI Camera

SD42C116I-HC(-S3)

1MP 16x Starlight PTZ HDCVI Camera

SD42212I-HC(-S3)

2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Camera

SD40212I-HC(-S3)

2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Camera

SD42C212I-HC(-S3)

2MP 12x Starlight PTZ HDCVI Camera

SD49212I-HC(-S3)

2MP 12x Starlight IR PTZ HDCVI Camera

SD60430I-HC

4MP 30x PTZ HDCVI Camera

  • 1
  • 2
  • 3