• Pixel mịn trong nhà (Indoor Fine Pixel)
  • LED module
  • Cố định ngoài trời
  • Cho thuê trong nhà
  • Cho thuê ngoài trời
  • sân vận động
  • Thương mại
  • Conference All-In-One

PHSIA1.5-CH

Flip COB Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.2-CH

Flip COB Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA0.9-CH

Flip COB Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.8-SS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.5-SS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.2-SS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA0.9-SS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.5-LS

Indoor Fine Pixel Pitch LED

PHSIA1.2-LS

Indoor Fine Pixel Pitch LED