Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Di động

  • Sản phẩm Mobile Analog
  • Sản phẩm Mobile IP
  • Sản phẩm xách tay
  • Phụ kiện
  • DVR di động
  • Mobile Cameras

MHVR8004-GFWI

4 Channels H.265 2 SD Mobile Video Recorder

DHI-MXVR4104

4 Channels H.265 1 HDD Mobile Video Recorder

DHI-MXVR1004

4 Channels H.265 Penta-brid 2 SD Mobile Video Recorder

MXVR6212

8+4 Channel 2 HDD Mobile Video Recorder

MCVR6208

8 Channel Mobile HDCVI Video Recorder