Di động

  • Sản phẩm Mobile Analog
  • Sản phẩm Mobile IP
  • Sản phẩm xách tay
  • Phụ kiện
  • All-in-one
  • DVR di động
  • Mobile Cameras

MXVR1004-GFI(SSD)

4 Channels H.265 Penta-brid AI Mobile Video Recorder

MXVR4104-I

4 Channels H.265 1/2 HDDs AI Mobile Video Recorder

MXVR1004-I

4 Channels H.265 Penta-brid AI Mobile Video Recorder

MXVR6212

8+4 Channel 2 HDD Mobile Video Recorder

MCVR6208

8 Channel Mobile HDCVI Video Recorder