Di động

  • Sản phẩm Mobile Analog
  • Sản phẩm Mobile IP
  • Sản phẩm xách tay
  • Phụ kiện
  • All-in-one
  • NVR di động
  • Camera IP di động

MNVR4208-I

8 Channels POE H.265 2 HDDs AI Mobile Video Recorder

MNVR4104-I

4 Channels POE H.265 1/2 HDDs AI Mobile Video Recorder

MNVR8208-I

8 Channels POE H.265 2 HDDs Mobile Video Recorder

MNVR8104-I

4 Channels POE H.265 1 HDD Mobile Video Recorder