Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

WizSense Series

  • SD6
  • SD5
  • SD4
  • SD3
  • SD1
  • 8 MP
  • 4MP
  • 2 MP

SD5A245XA-HNR

2MP 45x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera

SD5A232XA-HNR

2MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera

SD50232XA-HNR

2MP 32x Starlight WizSense Network PTZ Camera

SD52C232XA-HNR

2MP 32x Starlight WizSense Network PTZ Camera

SD5A225XA-HNR

2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera

SD59232XA-HNR

2MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera