Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Phần mềm

 • Dahua đã cam kết đầu tư và cải tiến các sản phẩm VMS để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng. \
  \
  DSS Express và DSS Pro là dòng phần mềm bảo mật thuần túy, dung lượng và tính năng của chúng có thể được điều chỉnh linh hoạt cho các dự án khác nhau. DSS Express thường được thiết kế riêng cho các ứng dụng có kích thước nhỏ, trong khi DSS Pro nhắm mục tiêu đến các ứng dụng vừa và lớn. \
  \
  DSS4004-S2 và DSS7016D-S2 là dòng sản phẩm dựa trên phần cứng với Plug & Play cho phép người dùng sử dụng sản phẩm với cấu hình và quản lý ban đầu tối thiểu. \

  Sản phẩm

  Giải pháp liên quan