Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

S5500-48GT4GF-AC

Aggregation Switch


 • Thông số kỹ thuật
 • Phụ kiện
 • Tải về
 • Technical Specification

  Switching capacity

  256 Gbps

  Forwarding capacity

  78 Mpps

  Console ports

  1

  Service ports

  48×10/100/1000 Base-T port

  4×1000 Base-X SFP port

  Weight

  ≤3.5 kg (7.72 lb)

  Power consumption (full configuration)

  41W

  Input voltage

  100V–240V AC, 50/60Hz

  Dimensions(W × D × H)

  440 mm × 230 mm × 43.6 mm

  (17.32" × 9.06" × 1.72" )

  Working temperature

  0°C to 45°C (32°F to 113°F)

  Working relative humidity (noncondensing)

  5%–95%

  Port aggregation

  LACP

  Manual aggregation

  Layer 2 ring network protocol

  STP/RSTP/MSTP

  VLAN

  Port-based VLAN

  MAC-based VLAN

  Protocol-based VLAN

  QinQ and selective QinQ

  VLAN mapping

  Voice VLAN

  GVRP

  DHCP

  DHCP Client

  DHCP Snooping

  DHCP Snooping option82

  DHCP Relay

  DHCP Server

  IPv4

  Static routing

  IPv6

  IPv6 Static routing

  ND, PMTUD

  Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, ICMPv6

  Multicast

  IGMP Snooping /MLD Snooping

  Multicast VLAN

  Mirroring

  Port mirroring

  RSPAN

  ACL

  Packet filtering at Layer 2 through layer 4 Traffic classification based on source MAC addresses, destination MAC addresses, source IPv4/IPv6 addresses

  Time range-based ACL

  VLAN-based ACL

  Bidirectional ACL

  QoS

  Port rate limit (receiving and transmitting)

  Packet redirection

  Eight output queues on each port

  Flexible queue scheduling algorithms based on ports and queues, including SP, WRR and SP+WRR

  802.1p DSCP remarking

  Security

  Hierarchical user management and password protection

  AAA authentication support

  RADIUS authentication

  HWTACACS authentication

  SSH2.0

  Port isolation

  802.1X authentication, centralized MAC authentication

  Port security

  IP Source Guard

  Management and maintenance

  Loading and upgrading through XModem/FTP/TFTP

  Configuration through CLI, Telnet, and console port

  SNMPv1/v2/v3 and Web-based NMS

  Remote monitoring (RMON ) alarm, event, and history recording

  System log, alarming based on severities, and output of debugging information

  NTP

  Ping, Tracert

  Virtual cable test (VCT)

  Device link detection protocol (DLDP)

  Loopback-detection