Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

ILS1000

iLinksView Network Management Platform

> Network management platform

> Discover devices automatically, such as switches, IPCs and NVRs

> Visual management of network topology

> Real-time device monitoring: Online/offline status and link status of devices

> Chart statistics: Visual and graphical statistics display

> Wide temperature range: -10°C to 55°C


 • Thông số kỹ thuật
 • Phụ kiện
 • Tải về
 • Intelligent Analysis

  Switch Statistics

  Switch online/offline statistics

  IP Device Statistics

  IP device online/offline statistics

  Port Usage

  Usage statistics of switch ports

  CPU Usages

  Display the top 9 switches with most CPU usages

  Total bandwidth of port

  Total bandwidth statistics of port

  Alarm Statistics

  IP conflict alarm, switch status alarm, terminal status alarm, loopback alarm, port congestion alarm

  Dynamic View

  Device Discovery

  Dahua managed switches
  Dahua terminal devices, such as IPC, NVR
  SNMP switches

  Network Topology

  Display managed switches
  Display unmanaged switches
  Display IP devices
  Display network link status

  Networking Mode

  Support discovery and identification of cascading, star, aggregation and other networking;

  Network Device

  Switch

  Display the detailed information of switches, such as name, mode, SN, IP, MAC and status.

  Terminal Device

  Display the detailed information of IPCs, NVRs and other devices, such as name, type, mode, IP, MAC, manufacturer and status.

  PoE Management

  Display the power consumption of switches, including total and used power consumption. And remotely control the PoE switch.

  Alarm Message

  Alarm Message

  Support IP conflict alarm, switch status alarm, terminal status alarm, loopback alarm, port congestion alarm

  System Management

  Maintenance

  One click to reset
  Support upload of upgrade package
  Support import and export of configuration file
  Support system log

  Web Management

  Support HTTPS and HTTP login

  Performance

  Supported Device

  1000 switches
  10,000 ports

  Performance

  Power Consumption

  15W

  Memory

  2 GB

  Ethernet port

  2 × 10/100/1000 M RJ-45 ports

  Indicator

  PWR indicator and SYS indicator

  Operating Temperature

  -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

  Operating Humidity

  5%–95%

  Dimensions (L × W × H)

  155 mm × 135 mm × 30 mm (6.10" × 5.31" × 1.18")

  Weight

  1.6 kg (3.53 lb)