Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Các thiết bị không dây

  • Cầu nối không dây V-Radio
  • Cầu không dây khác
  • Điểm truy cập không dây
  • Bộ điều khiển truy cập không dây
  • Bộ phát wifi

PFM886-15

Outdoor Long Range 5G Wireless Bridge

PFM881E

Outdoor 5G Wireless Transmission Device

PFM881-L

Outdoor 5G Wireless Transmission Device (≤1.5km)

PFM881

Outdoor 5G Wireless video transmission device (CPE)

PFM880

Outdoor 5G Wireless video transmission device (AP)

PFM885-I

Indoor 2.4G Wireless Elevator AP

PFM886-20

Outdoor 5G Wireless video transmission device (Backhaul)

PFM880E

Outdoor 5G Wireless video transmission device (AP)