Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

IP Series

  • Trạm cửa căn hộ
  • Trạm cửa biệt thự
  • Màn hình trong nhà
  • Trạm chính
  • KIT
  • Pro Series
  • Lite Series

VTH5422HB/VTH5422HW

2-wire IP Indoor Monitor

VTH5421HB/VTH5421HW

IP Indoor Monitor

VTH5321GB(W)-W

Android 7-inch digital indoor monitor

VTH5421E(W)-H

Digital Indoor Monitor with Handset

VTH5341G-W

Android 10-inch digital indoor monitor

VTH5221D/DW-S2

Wi-Fi Indoor Monitor

VTH5221DW-C-S1

Wi-Fi Indoor Monitor

VTH5241DW-S2

Wi-Fi Indoor Monitor

VTH2421FB(W)-P

Digital VTH