Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Resumption of Work--Hospital

For hospitals, there is a demand for a solution that can help identify potential cases in the fastest and safest way possible. In response, Dahua launched its SMB Resumption of work - Hospital Solution that offers temperature monitoring and social distancing reminder, ensuring a safe environment during this special period.

Business Process

Pain Points:

 • • Using clinical thermometer is inefficient
 • • Difficulties in maintaining social distance

Business Requirements:

 • • Non-contact temperature monitoring
 • • Social distancing reminder

Hospital Entrance

Temperature Monitoring

 • Thermal Camera

 • Blackbody

 • Allowed to enter

 • Recheck

High Risk Area

Social Distance Detection

 • Social Distance Detection Camera

 • Siren (optional)

Management

 • DSS Express

 • NVR

Highlights

High Efficiency:

 • • Supports detection of 30 targets at the same time, significantly improving passage speed.
 • • Adopts deep learning algorithm for social distance detection, which can help improve work efficiency of hospital staff.

High Accuracy:

 • • Temperature monitoring accuracy : ±0.3℃, with blackbody.

High Security:

 • • Offers safe, efficient non-contact temperature monitoring.
 • • Helps to maintain social distancing in high risk area.

Solution Design

Core Products

 • TPC-BF2221-HTM
 • TPC-HBB
 • IPC-HDW8341X -BV-3D
 • DSS Express
 • NVR5216-4KS2