Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Trạm viễn thông

Core of the base station lies in the alarm linkage system where signals are transmitted from the bottom level (camera, sensors) to the platform for process. There are mainly three systems in the solution—CCTV, access control and alarm for three basic scenarios—tower, data center and fence.

Core of the base station lies in the alarm linkage system where signals are transmitted from the bottom level (camera, sensors) to the platform for process. There are mainly three systems in the solution—CCTV, access control and alarm for three basic scenarios—tower, data center and fence.

Tổng quan về giải pháp

Công nghệ chủ đạo