Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Revit

Revit is series software from Autodesk Company. It is built for BIM (Building Information Modeling) , to help architects plan, design, construct and manage buildings with better quality and more efficiency. As a professional tool, Revit combines the functions of Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP and Autodesk, Revit Structure software.

IPC|PTZ|Accessory

Revit is series software from Autodesk Company. It is built for BIM (Building Information Modeling) , to help architects plan, design, construct and manage buildings with better quality and more efficiency. As a professional tool, Revit combines the functions of Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP and Autodesk, Revit Structure software.
Tải về