เทคโนโลยีหลัก

"ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการการเฝ้าระวังชั้นนำของโลก ต้าหัว มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนลยีใหม่ๆ และโซลูชั่นอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย เรา ได้จัดตั้ง 4 สถาบันวิจัย ประกอบด้วย 3 สถานบันวิจัยหลัก ซึ่งมีหน้าที่หลักในการค้นคว้าวิจัย Chip technology, AI, Big Data และ Video Cloud นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งสถาบันวิจัยการประยุกต์ใช้ขั้นสูง ทั้งหมดนี้เป็นอีกเหตุผลสำคัญ ที่ส่งให้ต้าหัวยังคงเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยต่อไป