Dahuasecurity.com maakt gebruik van cookies en dergelijke technologieën. Dahua gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat haar websites naar behoren werken en analytische cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Er kunnen ook cookies van derde partijen buiten onze site gegevens verzamelen. Door op " Akkoord" te klikken of deze website te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies en de verwerking van de bijhorende persoonsgegevens. Meer informatie in onze cookieverklaring.

NIEUWS EN EVENEMENTEN

Voor een veiligere samenleving en slimmer leven

Kennisgeving van prijsaanpassing, Oktober 2021

88

Official Statement
Kennisgeving van prijsverhoging

In 2020, met de wereldwijde epidemie die woedt en de tekorten aan chips, overwinnen we de moeilijkheden en komen we samen door de deze zeer moeilijk periode heen. Halverwege 2021 zijn de productkosten van de Dahua Group gestegen onder invloed van de voortdurende prijsstijging van de leveranciers van diverse grondstoffen (chips, componenten, structuur, modulemateriaal, enz.).


Om de continue levering van producten en service met hoge kwaliteit te garanderen, op basis van het verzoek vanuit het hoofdkantoor, besluit de Dahua Western Europe Regio en hierdoor ook Dahua Benelux om de prijs aan te passen vanwege de sterke stijging van deze productkosten.


1.             Prijsverhoging voor distributeurs: vanaf 1 oktober 2021

2.             Nieuwe MSRP prijs van toepassing: vanaf 1 oktober 2021


Bedankt voor uw begrip.


Met vriendelijke groet,


Team Dahua Benelux

Datum: 3 september 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Official Statement
Avis d'augmentation des prix

En 2020, avec l'épidémie mondiale qui fait rage et les pénuries de puces, nous surmontons les difficultés et traversons ensemble cette période très difficile. À la mi-2021, les coûts des produits du groupe Dahua ont augmenté sous l'influence de l'augmentation continue des prix des fournisseurs de diverses matières premières (puces, composants, structure, matériel de module, etc.).


Afin de garantir la fourniture continue de produits et de services de haute qualité, sur la base de la demande du siège, la région Dahua Europe de l'Ouest et donc aussi Dahua Benelux décide d'ajuster le prix en raison de la forte augmentation de ces coûts de produits.


1.             Augmentation des prix pour les distributeurs : à partir du 1er octobre 2021.

2.             Nouveau prix MSRP applicable : à partir du 1er octobre 2021


Merci pour votre compréhension.


Bien à vous,


L'équipe Dahua Benelux

Date : 3 septembre 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Official Statement
Notice of price increase

In 2020, with the global epidemic raging and the shortages of chips, we overcome the difficulties and get through this very difficult period together. By mid-2021, Dahua Group's product costs have increased under the influence of the continuous price increase from suppliers of various raw materials (chips, components, structure, module material, etc.).


In order to guarantee the continuous supply of products and service with high quality, based on the request from the headquarters, the Dahua Western Europe Region and therefore also Dahua Benelux decides to adjust the price due to the strong increase of these product costs.


1.             Price increase for distributors: from October 1, 2021

2.             New MSRP price applicable: from 1 October 2021


Thanks for your understanding.


Kind regards,


Dahua Benelux Team

Date: 3rd of september 2021


Related Blogs