banner

Others

Warmtecamera helpt Covid-19 het hoofd te bieden

2020-10-191278

Warmtecamera helpt Covid-19 het hoofd te bieden


De omgeving van Sint Truiden was tijdens de pandemie één van de ergst getroffen gebieden in ons land. Het plaatselijke Sint Trudo ziekenhuis werd zwaar op de proef gesteld, maar doorstond moedig de storm.


Een thermische camera die een verhoogde temperatuur bij bezoekers weergeeft, geeft het verzorgend personeel een extra beveiligingslaag. Het systeem is een gift van Dahua Technology en Seris provides an additional layer of protection for the working environment of Emergency personnel.


We treffen hoofdverpleegkundige Gert Plevoets aan de ingang van de spoeddienst. Hij gidst ons door de stappen die bezoekers van de spoeddienst moeten doorlopen bij het aanmelden: “Patiënten komen eerst in het sas binnen. Daar moeten ze aanbellen, ze kunnen dus niet meteen doorlopen tot in de spoeddienst. De verpleger zal eerst telefonisch polsen bij de bezoekers naar mogelijke symptomen die wijzen op ziekte. Als dat het geval is worden ze meteen doorverwezen naar de speciale spoedafdeling. Als ze geen symptomen vertonen kunnen ze de gewone spoeddienst binnengaan, waar de thermische camera van Dahua direct hun lichaamstemperatuur automatisch monitort. Als het systeem aangeeft dat de temperatuur hoger is dan 37,3 °C, volgt een extra meting met een standaard thermometer. Het grote voordeel van een thermische monitoring is dat ze zeer snel verloopt en dat we iedereen vanop veilige afstand kunnen screenen.”

Hoge nauwkeurigheid
Een snelle dubbele test van enkele bezoekers leert dat de thermische camera zeer nauwkeurig werkt. Lenny Poron van installatiebedrijf Seris vertelt hoe dat prima resultaat bereikt werd: “Er spelen meerdere factoren een rol. Er is vooreerst de kwaliteit van de camera. Als die niet goed is, kan je het al op voorhand schudden. Verder zijn ook de omstandigheden hier ideaal. Omdat er met een sas gewerkt wordt, is de temperatuur in de spoeddienst constant en is er weinig tocht. Tot slot wordt er gewerkt met een blackbody, deze dient als ijkpunt om de temperatuur op af te stellen.”

Systeem blijft in werking

Plevoets is overtuigd van de voordelen van het systeem: “We zullen de thermische camera blijven inzetten, ook als er een vaccin gevonden wordt. Het detecteren van personen met een abnormale temperatuur laat toe om snel in te grijpen en hen te isoleren. Zo kunnen we ook andere infecties vermijden.”

 Ervaring producent Dahua geeft doorslag
Voor cameraleverancier Dahua is de technologie niet nieuw. Country manager Daniel Tang: “We hebben al heel wat ervaring met de techniek, maar dan wel in andere applicaties. Zo worden onze camera’s vaak ingezet om bosbranden in een vroeg stadium te detecteren en in de kiem te smoren. De technologie kan evenwel ook makkelijk ingezet worden om de temperatuur van personen te monitoren.”
“Mensen zijn de afgelopen jaren veel mobieler geworden en dat heeft gevolgen voor het aantal bewegingen en contacten. Deze technologie is uitermate geschikt voor gebruik in ruimtes waar veel personen in- en uitgaan, zoals luchthavens, metrostations, ziekenhuizen en andere sectoren waar veel bewegingen zijn. We beschouwen het als onze taak om onze technologie in te zetten voor een veilige samenleving. Een snelle, nauwkeurige en contactloze monitoring past perfect in dat plaatje.”
“Black body van cruciaal belang”
Voor Daniel Tang zijn de nagenoeg perfecte resultaten in Sint Truiden geen verrassing: “Onze systemen zijn uitvoerig getest door externe auditeurs. Zij noteerden een nauwkeurigheid van 0,3°C, niet enkel in labosettings maar ook in real-life toepassingen. Die kleine marge is op het conto te schrijven van de kwaliteit van onze blackbody. De feilloze installatie door Seris doet de rest.”Gezamenlijke donatie door Dahua en Seris
Opvallend in dit project is dat het systeem door Dahua en Seris gedoneerd werd aan het ziekenhuis van Sint Truiden. Ignace De Temmerman: ”Sint Trudo is al langer een klant van ons. Toen we hoorden dat de streek rond Sint Truiden de eerste zwaar getroffen zone was en het ziekenhuis zwaar overbelast was, hebben we niet lang getwijfeld en het systeem gratis geplaatst. Als onderneming hebben we ook een maatschappelijke taak en we zijn blij dat we zo ons steentje konden bijdragen. Dahua sprong meteen mee op de kar en besloot het systeem eveneens te doneren. Voor het personeel in de spoeddienst en de andere aanwezigen betekent het een extra zekerheid.”
“Ondertussen stromen de projecten binnen. Zo is de bankensector enthousiast en ook de grote retailbedrijven tonen veel interesse. Het systeem kan ook uitgebreid worden met een personentelling. Zo kunnen deze bedrijven het aantal personen in hun gebouw monitoren en ingrijpen indien nodig.”


Afbeeldingen

1 Dahua en Seris doneerden een thermisch camerasysteem aan het ziekenhuis van Sint Truiden.

2 Bezoekers worden er gemonitord op een verhoogde lichaamstemperatuur.

3 Fabrikant Dahua beschikt over tonnen ervaring in thermische camera’s.

4 Hoofdverpleger Gert Plevoets: “Het detecteren van personen met verhoogde temperatuur laat toe om snel in te grijpen en hen te isoleren.”

5 Het systeem bereikt een ongeziene nauwkeurigheid dankzij de kwaliteit van de black body.