Co nabízíme

Každodenní dojíždění je součástí života. Dahua nabízí širokou škálu řešení inteligentních dopravních systémů (ITS), aby zajistila bezpečnou a efektivní cestu. Řešení Dahua Mobile and Traffic zahrnují plynulou dopravu, řízení dopravních signálů, vjezd a výjezd, parkování, mobilní produkty/řešení a související software a příslušenství. Kromě samotného produktu a softwaru nabízí Dahua komplexní end-to-end one-stop řešení včetně přizpůsobení, systémové integrace atd. Řešení Dahua Mobile a Traffic byla široce aplikována v různých zemích, aby zajistila osobní bezpečnost a výrazně zlepšila celkovou efektivitu. V Mexiku a Turecku byly mobilními produkty Dahua vybaveny tisíce autobusů. Inteligentní dopravní systém (ITS) se používá v Polsku, Srbsku a dalších zemích, stejně jako parkovací řešení Dahua, které je v mnoha zemích populární.

Smart Traffic Solution

What we have

Multiple Scenarios

• In road scenarios, Dahua provides comprehensive and intelligent road traffic solutions to improve road safety and efficiency, maintain traffic order and optimize traffic flow by integrating high-performance cameras, radar, supplementary lights and other devices.

• In parking lot scenarios, Dahua provides comprehensive smart parking solutions to optimize city and family parking efficiency, linking powerful sensing cameras, gates, parking space detectors, guidance screens and other devices in order to achieve centralized monitoring and management.

Smart Algorithms

Based on years of R&D and practice in the traffic domain, Dahua developed advanced traffic algorithms that can cover target analysis and violation detection in all road scenarios. It includes:

• HD image and video capturing and structuring;
• Video and radar fusion technology that overlays multi-dimensional sensing information, improving traffic monitoring and law enforcement accuracy;
• Capturing vehicle information in a low-light environment, with a capture rate of nearly 100%;
• Daytime in-vehicle infrared image capturing technology, which improves the effect of in-vehicle image capturing by 50% compared with the traditional method.

HD Visual Sensing

Dahua offers professional traffic cameras that provide higher definition images and filter more stray sunlight. It can also resist snow and raindrops with its integrated high-end sensor, high-resolution imaging technology, advanced polarizer and specialized hardware design.

High Precision Radar Sensing

Dahua provides a professional millimeter-wave radar with 99% measurement accuracy. It can cover multi-lane scenarios, has excellent anti-interference capability, supports simultaneous tracking of multiple targets, and can detect driving speeds of up to 300km/h.

Powerful Supplementary Lights

Dahua offers supplementary lights for different lighting environments to ensure effective vehicle capturing. One light can cover multiple lanes with high efficiency and energy-saving benefits. Its special structure design allows the supplementary light to dissipate heat quickly and prolong its service life. The brightness can be adjusted on the web platform for better user experience. The professional SPH light enables accurate capturing of infrared images in the car during the day.

What we apply

Dahua already offers its traffic algorithm capabilities in different regions, including Asia, MENA, Europe, Latin America, Brazil and more. We are committed to helping customers solve their traffic business problems and customize solutions to meet urban intelligent transportation needs.

We continue to inspire and innovate according to the special needs of different regions, integrating various products with multidimensional technologies. The company launched a technology-rich all-in-one Spotter series, and successfully promoted it in the Middle East and North Africa regions. This series helps local traffic departments to achieve centralized traffic enforcement for any violation on the road.

Dahua provides a variety of professional products and customized solutions for its global customers, truly solving local traffic challenges and creating more possibilities for the future development of intelligent transportation systems in cities and towns.