banner

Notificări

Declarație de conformitate privind controlul exporturilor

30

În calitate de lider mondial în furnizarea de soluții și servicii inteligente IoT bazate pe video, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (denumită în continuare "Dahua", "Noi") se angajează să respecte toate legile și reglementările aplicabile din țările și regiunile în care operăm, inclusiv legile și reglementările privind controlul exporturilor și sancțiunile economice ale Organizației Națiunilor Unite, Chinei, Statelor Unite, Uniunii Europene. Integritatea și responsabilitatea sunt valori fundamentale ale Dahua, printre altele. Dahua consideră că respectarea legilor și reglementărilor privind controlul exporturilor ne ajută să ne menținem buna reputație și să susținem o creștere constantă și pe termen lung. Prin urmare, Dahua acordă prioritate respectării controlului exporturilor față de profitul comercial.


Pentru a pune în aplicare respectarea controlului exporturilor și sub conducerea Comitetului nostru de etică și conformitate, am inițiat o schemă completă pentru construirea programului nostru de conformitate a exporturilor (denumit în continuare "ECP"). În cadrul fluxurilor de procese interne au fost luate măsuri automatizate de screening, verificări și control care acoperă diverse etape de afaceri, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, achizițiile și lanțul de aprovizionare, fabricarea produselor, vânzările, serviciile post-vânzare și plățile și încasările. În cadrul ECP, articolele sunt gestionate și urmărite în scopul respectării controlului exporturilor încă din momentul achiziției; furnizorii, clienții și alți parteneri de afaceri sunt verificați în mod regulat în funcție de listele de sancțiuni (de exemplu, lista SDN și lista entităților). În plus, Dahua a distribuit manualul său privind conformitatea cu controlul exporturilor întregului personal și a formulat orientări pentru departamentele cheie, definind obligațiile și cerințele specifice de conformitate care le sunt aplicabile. Manualul și orientările sunt revizuite pentru actualizări anual sau atunci când este necesar. În vederea unei bune funcționări a ECP, instruirea privind legile și reglementările privind controlul exporturilor și ECP este adaptată și oferită noilor veniți, angajaților, departamentelor cheie și personalului a cărui poziție este direct relevantă pentru conformitatea cu controlul exporturilor. În plus, Dahua efectuează periodic evaluări și audituri interne, susținute de un mecanism de recompensă și pedeapsă, pentru a ne ajuta să detectăm și să tratăm încălcările sau potențialele încălcări, să evaluăm eficacitatea ECP și să facem îmbunătățiri continue.


Toți membrii Dahua trebuie să învețe, să înțeleagă și să respecte politica de conformitate a controlului exporturilor și să își îndeplinească responsabilitățile în consecință. Mai mult, Dahua susține clienții, furnizorii și alți parteneri de afaceri să respecte și să se conformeze legilor și reglementărilor aplicabile privind controlul exporturilor.


Această declarație se aplică tuturor angajaților, departamentelor, unităților de afaceri, sucursalelor și filialelor Dahua.


Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.