Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Resumption of Work--Office Block

In order to support the smooth resumption of businesses, Dahua launched its SMB Resumption of work - Office Block Solution.
This solution offers temperature monitoring, built-in face mask detection and social distancing reminder, which can help ensure a safe office block environment for employees during this special period.

Business Process

Pain Points:

 • • Using clinical thermometer is inefficient
 • • How to keep a healthy social distance
 • • Inconvenient access
 • • Not wearing masks

Business Requirements:

 • • Safe and efficient temperature monitoring
 • • Automatic social distancing reminder
 • • Face recognition access control with temperature monitoring
 • • Face mask detection

Office Block Entrance

Access Control Temp. Monitoring & Face Mask Detection

 • Standalone For Barrier

 • Normal
  Temperature

 • Abnormal
  Temperature

Office Entrance

 • Wall-Mount
  Standalone

 • Standing Bracket
  For Standalone

 • Normal
  Temperature

 • Abnormal
  Temperature

Public Area

Social Distancing Reminder

 • Social Distance Detection Camera

 • Siren (optional)

Monitoring Center

 • DSS Express

 • NVR

Highlights

High Efficiency:

 • • Fast access to prevent congestion, with face recognition speed of 0.2s per face.
 • • Face recognition is integrated with body temperature monitoring.

High Accuracy:

 • • Features face mask detection for intelligent control with face mask detection rate of >95%.

High Security:

 • • Offers safe, efficient non-contact temperature monitoring.
 • • Adopts deep learning algorithm to realize social distance detection.

Solution Design

Core Products

 • ASI7213X-T1 + ASF172X-T1
 • ASI7223X-A-T1
 • IPC-HDW8341X -BV-3D
 • ASI7213X-T1
 • ASGB810X
 • NVR5208-4KS2
 • DSS Express