Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Thông báo

EU Declarations of Conformity Documents

1119
The following website is designed to enable you to read  EU Declarations of Conformity for products offered by Dahua.

Information can be found on this page regarding products that comply with the Dahua EU Declaration of Conformity (EU DoC). 

To find out more information on specific product model’s EU DoC procedures, please select the related link below.
Search:
Model ListCE Doc FileBuilt Date
DHI-VTS8A40B-CG;DH-VTS8A40B-CG;VTS8A40B-CG;DHI-VTS5A40B;DH-VTS5A40B;VTS5A4 0B;DH-VTS854BVDH-1525 CE DOC FILE2022-11-28
DHI-VTH2612L;VTH2612L;DH-VTH2612LVDH-1522 CE DOC FILE2022-11-28
DH-VTH2612L-W;DHI-VTH2612L;VTH2612L-W;VTH2612LVDH-1521 CE DOC FILE2022-11-30
DH-ASA1222GL;DHI-ASA1222GL;ASA1222GLVDH-1517 CE DOC FILE2022-11-30
DH-ASA1222GL;DHI-ASA1222GL;ASA1222GLVDH-1516 CE DOC FILE2022-11-30
DHI-ASR1101B-V1;DHI-ASR1101B-D-V1;ASR1101B-V1;ASR1101B-D-V1;DH-ASR1101BVDH-1515 CE DOC FILE2022-11-30
ASR2200A-B;DH-ASR2200A-B;DH-ASR2200A-BCVDH-1514 CE DOC FILE2022-11-30
DHI-ARA12-W2;ARA12-W2;DH-ARA12-W2VDH-1511 CE DOC FILE2022-11-30
DHI-KTX01(S);KTX01(S);DHI-KTX01(F);KTX01(F)VDH-1510 CE DOC FILE2022-11-30
VTNC1003CVDH-1509 CE DOC FILE2022-11-28
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 160