Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Resumption of Work--Manufactory

In order to support the smooth resumption of work and business in factories, Dahua launched its SMB Resumption of work - Manufactory Solution. This solution offers temperature monitoring, non-contact access, built-in face mask detection and social distancing reminder, which can help ensure a safe factory environment for workers during this special period.

Business Process

Pain Points:

 • • Using clinical thermometer is inefficient
 • • Difficulties in maintaining social distance
 • • People not wearing face masks

Business Requirements:

 • • Quick passage especially during rush hour
 • • Non-contact temperature monitoring
 • • Social distancing reminder
 • • Face mask detection

Factory Entrance

Thermal Camera Temp Monitoring

 • Thermal Camera

 • Blackbody

Access Control Temp. Monitoring & Face Mask Detection

 • Standalone

 • OK to enter

 • Recheck

Canteen

Social Distancing Reminder

 • Social Distance Detection Camera

 • Siren (optional)

Monitoring Center

 • DSS Express

 • NVR

Highlights

High Efficiency:

 • • Supports detection of 30 targets at the same time, significantly improving passage speed.
 • • Adopts deep learning algorithm for social distancing reminder, which can help improve work efficiency of employees in the factory.

High Accuracy:

 • • Temperature monitoring accuracy: ±0.3℃, with blackbody.
 • • Features Non-Mask detection for intelligent control with face mask detection rate of >95%.

High Security:

 • • Offers non-contact temperature monitoring.
 • • Helps to maintain social distance.

Solution Design

Core Products

 • TPC-BF2221-HTM
 • TPC-HBB
 • IPC-HDW8341X -BV-3D
 • ASI7213X-T1 + ASF172X-T1
 • NVR5216-4KS2
 • DSS Express