banner

ABOUT US

Enabling a Safer Society and Smarter Living

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  • Trụ sở chính

  • Dahua USA

  • Dahua Châu Âu

  • Dahua Châu Á Thái Bình Dương

  • Dahua Châu Đại Dương

  • Dahua Châu Phi

  • Dahua MENA

  • Vùng Dahua Eurasia

  • Dahua Ấn Độ

Dahua Technology Co., Ltd.

Dahua Technology Co., Ltd.

No.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China

P.C:310053

Fax:+86 571 8768 8815

Business: overseas@dahuatech.com

Press Inquiries: PR_Global@dahuatech.com