Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

ABOUT US

Enabling a Safer Society and Smarter Living

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  • Trụ sở chính

  • Dahua USA

  • Dahua Châu Âu

  • Dahua Châu Á Thái Bình Dương

  • Dahua Châu Đại Dương

  • Dahua Châu Phi

  • Dahua MENA

  • Vùng Dahua CIS

  • Dahua Ấn Độ

Dahua Technology Co., Ltd.

No.1199, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, China

P.C:310053

Fax:+86 571 8768 8815

Business: overseas@dahuatech.com

Press Inquiries: PR_Global@dahuatech.com