Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Các sản phẩm

Theo đuổi lý tưởng Cải cách đổi mới tất cả;, Dahua cung cấp một danh mục đa dạng các sản phẩm liên quan đến an ninh, bảo mật, từ IPC, NVR, camera HDCVI, HCVR, camera PTZ, camera nhiệt, Access Control, Video Intercom, Báo động, Di động & amp ; Sản phẩm giao thông, màn hình hiển thị & amp; điều khiển, VMS, v.v. Các sản phẩm của Dahua dựa trên nền tảng mở có tính năng tích hợp dễ dàng với các đối tác bên thứ ba thông qua SDK tiêu chuẩn.

Tất cả sản phẩm

Công nghệ chính

Thêm