banner

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Các sản phẩm

Theo đuổi lý tưởng Cải cách đổi mới tất cả;, Dahua cung cấp một danh mục đa dạng các sản phẩm liên quan đến an ninh, bảo mật, từ IPC, NVR, camera HDCVI, HCVR, camera PTZ, camera nhiệt, Access Control, Video Intercom, Báo động, Di động & amp ; Sản phẩm giao thông, màn hình hiển thị & amp; điều khiển, VMS, v.v. Các sản phẩm của Dahua dựa trên nền tảng mở có tính năng tích hợp dễ dàng với các đối tác bên thứ ba thông qua SDK tiêu chuẩn.

Tất cả sản phẩm