Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Công nghệ chính

Là nhà cung cấp dịch vụ giám sát toàn cầu hàng đầu, Dahua cam kết liên tục đầu tư vào các công nghệ mới và giải pháp thông minh để đổi mới ngành công nghiệp an ninh. \ Dahua đã thành lập 4 viện nghiên cứu, bao gồm 3 viện cơ bản tập trung vào công nghệ chip, AI, Dữ liệu lớn và Đám mây video, cũng như một viện ứng dụng tiên tiến. Điều này cho phép Dahua tiếp tục dẫn đầu trong sự phát triển của ngành.