Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Dòng sản phẩm mới

PFS3103-1GT1ET-60

3-Port Unmanaged Desktop Switch with 2 Port PoE

PFS3409-4GT-96

9-Port Unmanaged Desktop Switch with 4-Port PoE

PFS4212-8GT-96

12-Port Managed Desktop Gigabit Switch with 8-Port PoE (Managed )

PFS4210-8GT-DP

10-port Gigabit Industrial Switch with 8-port PoE (Managed)

PFS4410-6GT-DP

10-Port Gigabit Industrial Swicth with 6-Port Gigabit PoE (Managed)

PFS3006-4GT-60

6-Port Unmanaged Desktop Switch with 4-Port PoE

PFS3010-8GT-96

10-Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch with 8-Port PoE

PFS4204-2GT-DP

4-Port Gigabit Industrial Swicth with 2-Port Gigabit PoE (Managed)

PFS3008-8ET-60

8-Port Unmanaged Desktop Switch with 4-Port PoE

  • 1
  • 2