Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Giải pháp SMB theo ứng dụng

Là nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu, Dahua cung cấp các giải pháp đầu cuối cho các ứng dụng khác nhau và các ngành dọc bao gồm quản lý giao thông, cơ sở chính phủ, bán lẻ và ngân hàng & amp; tài chính, v.v. \ \ Các giải pháp ứng dụng như Nhận dạng khuôn mặt và LPR không chỉ có camera, máy ghi âm và VMS, mà còn có giao diện mở để tích hợp bên thứ 3 một cách thuận tiện.