banner

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Giải pháp SMB theo ứng dụng

Là nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu, Dahua cung cấp các giải pháp đầu cuối cho các ứng dụng khác nhau và các ngành dọc bao gồm quản lý giao thông, cơ sở chính phủ, bán lẻ và ngân hàng & amp; tài chính, v.v. \ \ Các giải pháp ứng dụng như Nhận dạng khuôn mặt và LPR không chỉ có camera, máy ghi âm và VMS, mà còn có giao diện mở để tích hợp bên thứ 3 một cách thuận tiện.