Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Hội nghị trực tuyến

  • Hội nghị trực tuyến là một trong những dòng sản phẩm mới nhất của Dahua. Nó tập trung vào thiết kế, \ phát triển và nghiên cứu độc lập về âm thanh hệ thống hội nghị trực tuyến.\
    \
    Các hệ thống này bao gồm đầy đủ các sản phẩm hội nghị trực tuyến như điểm cuối phần cứng hội nghị truyền hình, điểm cuối phần mềm, thiết bị điều khiển hội nghị đa điểm, hệ thống quản lý, đám mây hội nghị (conference cloud) và thiết bị ngoại vi. Các sản phẩm này cung cấp các giải pháp hội nghị trực tuyến đa dạng để sử dụng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như công nghiệp nói chung, an ninh công cộng, giáo dục từ xa và y tế từ xa. \

    Sản phẩm