Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Lite Series

  • NVR4/L Series
  • NVR4 Series
  • NVR2 Series
  • 1HDD
  • 2HDD

NVR4116HS-4KS2/L

16 Channel Compact 1U 1HDD Network Video Recorder

NVR4116HS-8P-4KS2/L

16 Channel Compact 1U 1HDD 8PoE Network Video Recorder

NVR4108HS-8P-4KS2/L

8 Channel Compact 1HDD 1U 8PoE Network Video Recorder

NVR4108HS-P-4KS2/L

8 Channel Compact 1U 1HDD 4PoE Network Video Recorder

NVR4104HS-P-4KS2/L

4 Channel Compact 1U 1HDD 4PoE Network Video Recorder

NVR4108HS-4KS2/L

8 Channel Compact 1U 1HDD Network Video Recorder

NVR4104HS-4KS2/L

4 Channel Compact 1U 1HDD Network Video Recorder

NVR4116-8P-4KS2/L

16 Channel Smart 1U 1HDD 8PoE Network Video Recorder

NVR4108-8P-4KS2/L

8 Channel Smart 1U 1HDD 8PoE Network Video Recorder

NVR4108-P-4KS2/L

8 Channel Smart 1U 1HDD 4PoE Network Video Recorder

NVR4104-P-4KS2/L

4 Channel Smart 1U 1HDD 4PoE Network Video Recorder

NVR4116-4KS2/L

16 Channel Smart 1U 1HDD Network Video Recorder

  • 1
  • 2