Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Bộ chọn sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Tuỳ chọn cơ bản

Case Type

Resolution

Lens Type

IR Distance

H.265 Support

WDR

Starlight

PoE Support

ePoE Support

Water Proof

IK10

Local Storage

Audio Support

Alarm Support

Wi-Fi

Danh sách sản phẩm

294/302
 • IPC-HFW7868H-Z4-S2

 • IPC-HFW5442E-ZE-OPAT

 • IPC-HFW5541T-ASE-OPAT

 • IPC-HFW5541E-ZE-OPAT

 • IPC-HFW5442T-ASE-OPAT

 • IPC-HDBW5541R-ASE-OPAT

 • IPC-HDBW5541E-ZE-OPAT

 • IPC-HDBW5442R-ASE-OPAT

 • IPC-HDBW5442E-ZE-OPAT

 • IPC-HF5842F-ZE-S2

 • IPC-HFW5849T1-ASE-LED

 • IPC-HDW5449TM-SE-LED

 • IPC-HDBW5449R-ASE-LED

 • IPC-HFW5449T-ASE-LED

 • IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

 • IPC-HFW5449T1-ZE-LED

 • IPC-HFW3241DF-AS-4G

 • IPC-HFW5842E-ZE-S2

 • IPC-HFW5842E-Z4E-S2

 • IPC-HDW5842T-ZE-S2

 • IPC-HDBW5842E-ZE-S2

 • IPC-HDBW5842E-Z4E-S2

 • IPC-HFW5842T-ASE-S2

 • IPC-HDW5842TM-SE-S2

 • IPC-HDBW5842R-ASE-S2

 • IPC-HFW7842H-ZVH

 • IPC-HFW7842H-Z4VH

 • IPC-HFW7442H-ZVH

 • IPC-HFW7442H-Z4VH

 • IPC-EBW81242-AS-S2

 • IPC-EBW81242-AS-IVC-S2

 • IPC-EBW8842-AS

 • IPC-EBW8842-AS-IVC

 • PSDW83242M-A360-D845L

 • IPC-HUM8241-E1-L1

 • IPC-HUM8241-E1-L3

 • IPC-HUM8241-E1-L4

 • IPC-HUM8241-E1-L5

 • IPC-HUM8441-E1-L1

 • IPC-HUM8441-E1-L3

 • IPC-HUM8441-E1-L4

 • IPC-HUM8441-E1-L5

 • IPC-HUM8241-E1

 • IPC-HUM8241-E2

 • IPC-HUM8441-E1

 • IPC-HFS7842-Z-5G-LED

 • IPC-HDW3849H-AS-PV

 • IPC-HFW3849T1-AS-PV

 • IPC-HFW3549T1-AS-PV

 • IPC-HFW3449T1-AS-PV

 • IPC-HFW3249T1-AS-PV

 • IPC-HDW3549H-AS-PV

 • IPC-HDW3449H-AS-PV

 • IPC-HDW3249H-AS-PV

 • IPC-HDBW3841E-S

 • IPC-HFW3841E-AS

 • IPC-HFW3841E-SA

 • IPC-HFW3841T-ZAS

 • IPC-HFW3841T-ZS

 • IPC-HDBW3841E-AS

 • IPC-HDBW3841R-ZAS

 • IPC-HDBW3841R-ZS

 • IPC-HDW3841EM-AS

 • IPC-HDW3841TM-AS

 • IPC-HDW3841T-ZAS

 • IPC-EW5541-AS

 • IPC-EB5541-AS

 • IPC-PDBW8840-A180

 • IPC-PFW8840-A180

 • IPC-HDBW7842H-Z4

 • IPC-HFW7842H-Z4

 • IPC-HDBW1435E-W-S2

 • IPC-HDBW1235E-W-S2

 • IPC-HFW1435S-W-S2

 • IPC-HFW1235S-W-S2

 • IPC-HDBW5442H-Z4E

 • IPC-HDBW5442H-ZHE

 • IPC-HDBW5442H-ZE

 • IPC-HDBW5242H-Z6E-MF

 • IPC-HDBW5242H-ZHE-MF

 • IPC-HDBW5242H-ZE-MF

 • IPC-K42A

 • IPC-K22

 • IPC-K22A

 • IPC-K42

 • IPC-PFW83242-A180

 • PSDW81642ML-A360-D237

 • IPC-HDW5541T-ZE

 • IPC-HDW5442T-ZE

 • IPC-HDW5242T-ZE-MF

 • IPC-HDW5241T-ZE

 • IPC-HFW5242H-ZHE-MF

 • IPC-HFW5242H-Z6E-MF

 • IPC-HFW5242H-ZE-MF

 • IPC-HFW5442H-ZHE

 • IPC-HFW5442H-Z4E

 • IPC-HFW5442H-ZE

 • IPC-HFW71242H-Z

 • IPC-HF71242F

 • IPC-HDBW71242H-Z

 • IPC-HDW3549TM-AS-LED

 • IPC-HFW3549E-AS-LED

 • IPC-HDW8341X-BV-3D

 • IPC-HDW8341X-3D-S2

 • IPC-HFW2439M-AS-LED-B

 • IPC-HFW2239M-AS-LED-B

 • IPC-HFW2439S-SA-LED

 • IPC-HFW2239S-SA-LED

 • IPC-HDW2439T-AS-LED

 • IPC-HDW2239T-AS-LED

 • IPC-HUM4231-S2

 • IPC-HDBW2431F-AS-S2

 • IPC-HDBW2231F-AS-S2

 • IPC-HFW2831T-AS-S2

 • IPC-HFW2531T-AS-S2

 • IPC-HFW2431T-AS-S2

 • IPC-HFW2231T-AS-S2

 • PSDW8842ML-A180-D237

 • IPC-HFW3449E-AS-NI

 • IPC-HFW3449E-AS-LED

 • IPC-HFW3249E-AS-NI

 • IPC-HFW3249E-AS-LED

 • IPC-HDW3449TM-AS-NI

 • IPC-HDW3449TM-AS-LED

 • IPC-HDW3249TM-AS-NI

 • IPC-HDW3249TM-AS-LED

 • IPC-HDBW3449E-AS-NI

 • IPC-HDBW3249E-AS-NI

 • IPC-HFW5541T-SE

 • IPC-HFW5442T-SE

 • IPC-HFW5241T-SE

 • IPC-HFW5541E-SE

 • IPC-HFW5442E-SE

 • IPC-HFW5241E-SE

 • IPC-HDW5541TM-ASE

 • IPC-HDW5442TM-ASE

 • IPC-HDW5241TM-ASE

 • IPC-HDPW5541G-ZE

 • IPC-HDPW5442G-ZE

 • IPC-HDPW5242G-ZE-MF

 • IPC-HDPW5241G-ZE

 • IPC-HFW5241T-ASE-NI

 • IPC-HDBW5241R-ASE-NI

 • IPC-HFW2230M-AS-LED

 • IPC-HFW2831T-ZS-S2

 • IPC-HFW2831T-ZAS-S2

 • IPC-HFW2831S-S-S2

 • IPC-HDW2831T-ZS-S2

 • IPC-HDW2831TM-AS-S2

 • IPC-HDW2831T-AS-S2

 • IPC-HDBW2831R-ZS-S2

 • IPC-HDBW2831R-ZAS-S2

 • IPC-HDBW2831E-S-S2

 • IPC-HDW2531TM-AS-S2

 • IPC-HFW5442T-ASE-NI

 • IPC-HDBW5442R-ASE-NI

 • IPC-HFW5242T-ASE-MF

 • IPC-HFW5242E-ZE-MF

 • IPC-HF5242E-E-MF

 • IPC-HDBW5242R-ASE-MF

 • IPC-HDBW5242E-ZE-MF

 • IPC-HFW2531T-ZS-S2

 • IPC-HFW2531T-ZAS-S2

 • IPC-HFW2531S-S-S2

 • IPC-HDW2531T-ZS-S2

 • IPC-HDW2531T-AS-S2

 • IPC-HDW2431TM-AS-S2

 • IPC-HDW2231TM-AS-S2

 • IPC-HDBW2531R-ZS-S2

 • IPC-HDBW2531R-ZAS-S2

 • IPC-HDBW2531E-S-S2

 • IPC-HDBW3541E-S

 • IPC-HDBW3541E-AS

 • IPC-HDBW3441E-S

 • IPC-HDBW3441E-AS

 • IPC-HDBW3241E-S

 • IPC-HDBW3241E-AS

 • IPC-HDBW3541R-ZS

 • IPC-HDBW3541R-ZAS

 • IPC-HDBW3441R-ZS

 • IPC-HDBW3441R-ZAS

 • IPC-HDBW3241R-ZS

 • IPC-HDBW3241R-ZAS

 • IPC-HDW3541TM-AS

 • IPC-HDW3441TM-AS

 • IPC-HDW3241TM-AS

 • IPC-HFW3541T-ZS

 • IPC-HFW3541T-ZAS

 • IPC-HFW3441T-ZS

 • IPC-HFW3441T-ZAS

 • IPC-HFW3241T-ZS

 • IPC-HFW3241T-ZAS

 • IPC-HDW3541T-ZAS

 • IPC-HDW3441T-ZAS

 • IPC-HDW3241T-ZAS

 • IPC-HFW3541E-SA

 • IPC-HFW3541E-AS

 • IPC-HFW3441E-SA

 • IPC-HFW3441E-AS

 • IPC-HFW3241E-SA

 • IPC-HFW3241E-AS

 • IPC-HFW3441M-AS-SFC-I2

 • IPC-HFW3441M-AS-I2

 • IPC-HDBW3541F-AS-M

 • IPC-HFW3241M-AS-I2

 • IPC-HDBW3441F-AS-M

 • IPC-HDBW3241F-AS-M

 • IPC-HCBW8442

 • IPC-HFW2231S-S-S2

 • IPC-HDW2231T-AS-S2

 • IPC-HDBW2231E-S-S2

 • IPC-HFW2431T-ZS-S2

 • IPC-HFW2431T-ZAS-S2

 • IPC-HFW2431S-S-S2

 • IPC-HFW2231T-ZS-S2

 • IPC-HFW2231T-ZAS-S2

 • IPC-HFW2230S-S-S2

 • IPC-HDW2431T-ZS-S2

 • IPC-HDW2431T-AS-S2

 • IPC-HDBW2431E-S-S2

 • IPC-HDW2231T-ZS-S2

 • IPC-HDW2230T-AS-S2

 • IPC-HDBW2230E-S-S2

 • IPC-HDBW2431R-ZS-S2

 • IPC-HDBW2431R-ZAS-S2

 • IPC-HDBW2231R-ZS-S2

 • IPC-HDBW2231R-ZAS-S2

 • IPC-HFW7842H-Z

 • IPC-HFW7442H-ZFR

 • IPC-HFW7442H-Z4FR

 • IPC-HFW7442H-Z4

 • IPC-HFW7442H-Z

 • IPC-HF7842F

 • IPC-HF7442F-FR

 • IPC-HF7442F

 • IPC-HDBW7842H-Z

 • IPC-HDBW7442H-ZFR

 • IPC-HDBW7442H-Z4FR

 • IPC-HDBW7442H-Z4

 • IPC-HDBW7442H-Z

 • PSDW81642M-A360

 • PSDW8842M-A180

 • IPC-HFW5442E-Z4E

 • IPC-HDBW5442E-Z4E

 • IPC-HFW5442T-AS-LED

 • IPC-HFW5442T-ASE

 • IPC-HDW5442TM-AS-LED

 • IPC-HF5442E-E

 • IPC-HDBW5442R-S

 • IPC-HDBW5442R-ASE

 • IPC-HDBW5442E-ZHE

 • IPC-HDBW5442E-ZE

 • IPC-HFW5442E-ZHE

 • IPC-HFW5442E-ZE

 • IPC-HDBW5541E-ZE

 • IPC-HDBW5541E-Z5E

 • IPC-HDBW5241E-ZHE

 • IPC-HDBW5241E-ZE

 • IPC-HDBW5241E-Z5E

 • IPC-HFW5241T-AS-LED

 • IPC-HFW5541T-ASE

 • IPC-HFW5241T-ASE

 • IPC-HDW5541H-AS-PV

 • IPC-HDW5241TM-AS-LED

 • IPC-HDW5241H-AS-PV

 • IPC-HF5541E-E

 • IPC-HF5241E-E

 • IPC-HFW5541T-AS-PV

 • IPC-HFW5241T-AS-PV

 • IPC-HDBW5541R-S

 • IPC-HDBW5541R-ASE

 • IPC-HDBW5241R-S

 • IPC-HDBW5241R-ASE

 • IPC-HFW5541E-ZE

 • IPC-HFW5541E-Z5E

 • IPC-HFW5241E-ZHE

 • IPC-HFW5241E-ZE

 • IPC-HFW5241E-Z12E

 • IPC-HFW5241E-Z5E

 • PSDW5631S-B360

 • IPC-PDBW5831-B360

 • IPC-HDBW5231E-ZE-HDMI

 • IPC-HFW4831T-ASE

 • IPC-HFW5831E-Z5E

 • IPC-HFW5831E-ZE

 • IPC-HDBW5831E-Z5E

 • IPC-HDBW5831E-ZE

 • IPC-HDBW5831R-ZE

 • IPC-HDW5831R-ZE

 • IPC-HFW4831E-SE

 • IPC-HDBW4831E-ASE

 • IPC-HDW4831EM-ASE

 • IPC-EBW81230

 • IPC-EBW8630