Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

SOLUTIONS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Cửa hàng thông minh

Smart Shop
Compared with online sales, physical retail stores face more challenges.Dahua smart shop solution uses a full range of video surveillance, supplemented by AI intelligent algorithms, to cater to and attract customers.Dahua smart shop solution adopts a more convenient management method, which can timely receive alarms anytime, anywhere, and improve management efficiency.
Resumption of Work--Smart Shop
In order to support the smooth reopening of shops, Dahua launched its SMB Resumption of work - Smart Shop Solution. This solution offers temperature monitoring, people flow control, built-in face mask detection and social distancing reminder, which can help ensure a safe shopping environment for both customers and staff during this special period.
Retail Shop Loss Prevention
Compared with online sales, physical retail stores face more challenges. Dahua SMB retail shop loss prevention solution provides security and loss prevention for retail shops while strengthening business operations with extensive video-aided business intelligence and analytics functionality. Dahua SMB retail shop loss prevention solution adopts a more convenient method which can timely receive alarms on mobile app, and improve management efficiency.