Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

Kiểm soát truy cập & Chấm công

 • 4 tính năng khác biệt của FACT: Tốc độ nhận dạng NHANH, tỷ lệ nhận dạng CHÍNH XÁC cao, THUẬN TIỆN khi sử dụng và bảo vệ sự riêng tư ĐÁNG TIN CẬY. Thiết kế sản phẩm của nó nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí, đồng thời cung cấp khả năng quản lý trực quan. \
  Nhanh: Cung cấp tốc độ nhận dạng khuôn mặt dưới 0,3 giây cho mỗi người. \
  Chính xác: Cung cấp độ chính xác 99,5% và khả năng thích ứng mạnh mẽ với các môi trường khắc nghiệt. \
  Thuận tiện: Cung cấp quyền truy cập không cần chạm, các tùy chọn cài đặt đa dạng và nhiều giao diện quản lý. \
  Đáng tin cậy: Được trang bị thuật toán chống giả mạo chống lại tấn công ảnh và video. \

  Sản phẩm

  Giải pháp liên quan