Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

ASA1222G & ASA1222G-D

Time & Attendance Terminal

> Adopts 32-bit processor
> Mechanical buttons, LCD operating interface
> Built-in high capacity rechargeable lithium battery, up to 2600mAh
> Supports Mifare card/ID card reading distance 1 cm–3 cm, card swiping
> Fingerprint verification response time ≤0.5 s, fingerprint recognition
> FAR≤0.00004%, FRR≤0.15%
> Supports three attendance modes: fixed, manual/auto and forced
> Support shift setting by department and person
> Support attendance data import and export from USB flash drive
> Support personnel data, config import and export from USB flash drive
> Supports attendance record search
> Supports software attendance and voice prompt
> Supports online update
> Supports 0 s–60 s setting for screen off
> Operating temperature: 0°C to +55°C , operating humidity: ≤93%


 • Thông số kỹ thuật
 • Phụ kiện
 • Tải về
 • System Parameter

  Main Processor

  32-bit Processor

  Storage Capacity

  16 M ROM, 8 M SRAM, supports 100000 records

  Operating Interface

  LCD interface

  Fingerprint

  FAR (False Acceptance Rate)

  ≤0.00004%

  FRR (False Rejection Rate)

  <0.5 s

  Fingerprint

  2, 000

  User

  1, 000

  Fingerprint Recognition Time

  ≤1.5 s

  Fingerprint Response Time

  ≤0.5 s

  Card

  Card Type

  DHI-ASA1222G: IC card DHI-ASA1222G-D: ID card

  Card Swiping Response Time

  <0.1 s

  Card Reading Distance

  1 cm–3 cm (0.03 ft–0.10 ft)

  Card Amount

  1, 000

  Capacity

  User

  1, 000

  Password

  1, 000

  Function

  Local Attendance Statistics

  Supports local USB export statistics, open with EXCEL

  USB Update

  Supports local USB device update

  T9 Text Input

  Support

  Voice

  Voice Prompt

  Bell

  Supports internal bell, timed reminder according to requirement

  Network Update

  Realize unified update by network

  Communication Mode

  TCP/IP (LAN), USB disk

  USB

  Supports import, export and update of local personnel, fingerprint, config and shift by USB flash drive

  Attendance

  Attendance Period

  24

  Department

  20

  Shift Type

  Department and user shift setting

  Attendance Record

  Supports export by USB flash drive

  Attendance Amount

  Supports max 100, 000 attendance records

  Attendance Mode

  Fixed, Manual/Auto, Forced

  Attendance Type

  Standalone attendance statistics, network, attendance report output

  Port

  Network

  1 RJ-45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

  USB

  USB 2.0

  General Parameter

  Power Consumption

  ≤2W

  Operating Temperature

  0°C to +55°C (+32°F to +131°F)

  Operating Humidity

  10%RH–90%RH

  Atmospheric Pressure

  86 kPa–106 kPa

  Dimension

  181.6 mm × 135.6 mm × 31 mm (7.15" × 5.34“ × 1.22”)

  Weight

  0.37 kg (0.82 lb)

  Installation

  Installed on wall, installed in wall with mounting box