Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

Phòng chống cháy

  • Dahua cung cấp các sản phẩm phòng cháy với công nghệ tiên tiến và thiết kế chất lượng cao cấp để giúp gia đình và thành phố đạt được quản lý hỏa hoạn toàn diện, tận dụng lợi thế công nghệ trong phân tích video, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, IoT thông minh, v.v. Dựa trên các tình huống kinh doanh khác nhau, Dahua mang đến cho khách hàng một loạt các sản phẩm và giải pháp với Phần mềm quản lý cháy, có thể được ứng dụng cho các ngành xây dựng, năng lượng, bán lẻ, ngân hàng, giáo dục và các ngành khác.

    Sản phẩm