Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

PRODUCTS

Innovative Technology | Reliable Quality | End-to-End Service

WizSense Series

  • I2 Series
  • I3 Series
  • 4K Series
  • 4K-N/5MP Series
  • 5M-N/1080P Series

XVR7216AN-4K-I2

16 Channel Penta-brid 4K 1U 2HDDs WizSense Digital Video Recorder

XVR7408L-4K-I2

8 Channel Penta-brid 4K 1.5U 4HDDs WizSense Digital Video Recorder

XVR7416L-4K-I2

16 Channel Penta-brid 4K 1.5U 4HDDs WizSense Digital Video Recorder

XVR7808S-4K-I2

8 Channel Penta-brid 4K 2U 8HDDs WizSense Digital Video Recorder

XVR7816S-4K-I2

16 Channel Penta-brid 4K 2U 8HDDs WizSense Digital Video Recorder

XVR7108HE-4K-I2

8 Channel Penta-brid 4K Mini 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder

XVR7104HE-4K-I2

4 Channel Penta-brid 4K Mini 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder

XVR7108H-4K-I2

8 Channel Penta-brid 4K Mini 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder

XVR7104H-4K-I2

4 Channel Penta-brid 4K Mini 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder

XVR7208A-4K-I2

8 Channel Penta-brid 4K 1U 2HDDs WizSense Digital Video Recorder