Dahuasecurity.com sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Dahua sử dụng các cookie chức năng để đảm bảo rằng các trang web của mình hoạt động đúng cách và các cookie phân tích để làm cho trải nghiệm người dùng của bạn trở nên tối ưu. Cookie của bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bên ngoài các trang web của chúng tôi. Bằng cách nhấp vào Đồng ý" hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho việc thiết lập cookie và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan. Thêm thông tin của chúng tôi tuyên bố cookie.

WizMind

WizMind là gì?

Dahua Technology, với các thuật toán học sâu từng đoạt nhiều giải thưởng, trân trọng ra mắt dòng sản phẩm WizMind, một bộ giải pháp bao gồm các sản phẩm chuyên dùng cho dự án như IPC, NVR, PTZ, XVR, thiết bị ảnh nhiệt và nền tảng phần mềm, mang lại bộ giải pháp AI chính xác, đáng tin cậy và toàn diện cho các ngành dọc khác nhau như bán lẻ, năng lượng, tài chính và vận tải.

WizMind dựa trên con người

Được chạy bởi chip AI và thuật toán học sâu, WizMind cung cấp các giải pháp toàn diện hướng đến con người bao gồm nhận dạng khuôn mặt, bảo vệ quyền riêng tư, siêu dữ liệu video của con người, đếm người, phân tích âm thanh nổi, v.v., giúp bạn làm việc nhanh chóng và chính xác với hình ảnh từ camera. Ngoài ra, dòng sản phẩm còn cung cấp khả năng tìm kiếm bằng AI chính xác và hiệu quả hơn để xác định vị trí mục tiêu và thu thập dữ liệu về con người nhằm phục vụ mục đích kinh doanh.

Related Press Release

Dahua ra mắt các tính năng mới hỗ trợ AI cho Dahua WizMind

Dahua ra mắt các tính năng mới hỗ trợ AI cho Dahua WizMind

2022-07-04266

Dahua WizMind là một danh mục đầy đủ các giải pháp bao gồm các sản phẩm dành cho dự án bao gồm IPC, NVR, PTZ, XVR và camera nhiệt áp dụng các thuật toán học sâu hàng đầu trong ngành.